Powitanie

        Bardzo serdecznie witam na stronie Domu Pomocy Społecznej w Batowicach. Dom Pomocy Społecznej w Batowicach jest jednostką budżetową powołaną przez Samorząd Powiatu Krakowskiego. Dom świadczy szeroki wachlarz usług z zakresu pomocy społecznej. Przede wszystkim zapewniamy stały pobyt i całodobową opiekę osobom przewlekle somatycznie chorym. Usługi, które świadczymy zaspokajają potrzeby bytowe, społeczne, religijne i pielęgnacyjne. Dbamy o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców utrzymując współpracę z gabinetem lekarza rodzinnego oraz umożliwiając skorzystanie z porad specjalistów. Codzienną opiekę pielęgniarską zapewniają współpracujące z nami pielęgniarki realizujące kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. O mieszkańców dba  dobrze przygotowany  do  swojej roli  personel składający  się z opiekunów, pracowników socjalnych, instruktorów terapii zajęciowej, pracowników kulturalno oświatowych, pokojowych i pracowników obsługi. Więcej szczegółów dowiecie się Państwo śledząc naszą stronę.

Serdecznie zapraszam:

Krzysztof Niedziela

dyrektor Domu

200px-POL_powiat_krakowski_COA.svg